تبلیغات
وبلاگicon
علم آموزها - علل گرایش به مواد مخدر
سیستم کسب درآمد آذ پاپ آپ
استفاده از منابع و مطالب این وبلاگ با ذکر صلواتی جهت سلامتی آقا امام زمان بلا مانع می باشد
تاریخ : چهارشنبه 25 دی 1392
نویسنده : سرباز گمنام
با سلام


مواد مخدر پدیده ای است استعماری که قدرتهای سلطه گر به منظور محو ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و تسلط بر جوامع از آن بهره میجویند. در جوامع اعتیادزده معمولاً انواع فساد و جرائم براحتی شایع میشود و تحرک و تلاش و سازندگی بتدریج ضعیف و نابود میگردد.
نتیجه و سمبل این پدیده شوم، افراد معتادی هستند که از مشخصات بارز آنها تسلیم پذیری، ناتوانی، خمودگی، سستی و بی تفاوتی در برابر مسائل و مشکلات اجتماعی و فردی است و خواسته ای جز دستیابی به مواد افیونی ندارند و برای تامین آن حاضر به انجام هر عمل زشت و ناپسندی از جمله دزدی، تقلب،و . . . هستند.


       


        هرگونه وابستگی شدید روانی و یا فیزیولوژیکی ارگانیسم نسبت به یک مواد به عنوان اعتیاد شناخته می شود و دارای چهار ویژگی عمده می باشد که عبارتند از :
1) تمایل و احتیاج شدید به صورتیکه به هر وسیله ای آن ماده اعتیاد آور را به دست می آورد . 
2) وابستگی بدنی و روانی به اثرات ماده اعتیاد آور ، وابستگی جسمی یک حالت فیزیولوژیک است که با استعمال مکرر ماده اعتیاد آور به وجود می آید و باعث ادامه استعمال آن مواد می شود و قطع آن باعث سندرم و نشانه های محرومیت می گردد که آن نشانه ها عبارتند از آب ریزش از چشم و بینی و خمیازه و عرق کردن ، بی خوابی یا پرخوابی ، اضطراب ، تهوع ، اسهال ، دل درد ... .
3) گرایش به ازدیاد مصرف ماده اعتیاد آور که به این پدیده تحمل گفته می شود یعنی تحمل دارویی را از دو طریق می توان تشخیص داد :
الف) نیاز به افزایش مقدار ماده برای رسیدن به مسمویت یا تاثیر دلخواه
ب‌) کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده با مصرف مداوم مقادیر یکسانی از آن دارو .
4) اثرات منفی و ضرر و زیان نسبت به مصرف کننده و جامعه . مواد مخدر هم ضرر مادی و عوارض روانی برای شخص و هم آسیب اقتصادی و اجتماعی برای جامعه دارد .


گرایش به مواد مخدر امروزه به صورت یك مشكل جدی در سطح جهانی مطرح می باشد. در مورد سبب شناسی گرایش به مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها، فرضیه های مختلفی بیان شده است، اما هیچ یك از این نظریه ها به تنهایی 
نمی توانند علت مصرف مواد مخدر در یك فرد را تشریح كنند. در اغلب موارد مجموعه ای از عوامل در ایجاد مشكل نقش دارند لیكن در هر شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص و در هر فرد برخی از عوامل نقش بارزتری را در مورد سبب شناسی سوء مصرف ایفا می كنند. مهمترین این عوامل به طور خلاصه عبارتند از:

الف ) عوامل فردی :
1) عوامل زیست شناسی: سیستم عصبی، ژنتیك، تأثیر مواد بر سیستم های بدن 
2) صفات شخصیتی: اعتماد به نفس پایین، احساس عدم كنترل روی زندگی خود، عدم پذیرش ارزشهای سنتی و رایج، مقاومت در برابر مظاهر قدرت، نیاز شدید به استقلال، صفات شخصیتی ضداجتماعی، پرخاشگری شدید، فقدان مهارتهای اجتماعی و تطابقی 
3) اختلالات روانپزشكی: اختلال افسردگی، اختلال و وسواسی، اختلال هواس، ترس مرضی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی 
4) نگرش و ارزشها: نگرش مثبت به موادمخدر و باورهای غلط، فقدان ارزشهای مذهبی، اولویت دادن به ارزشهای شخصی، عدم احساس مسئولیت فردی و كنترل خود 
5) موقعیت مخاطره آمیز فردی: مورد آزار یا غفلت قرارگرفتن در دوران كودكی و نوجوانی، بی خانمانی یا فرار از خانه، اخراج از مدرسه، تك سرپرستی 

ب ) عوامل محیطی :
1) خانواده: نگرش مثبت یا گرایش به مصرف موادمخدر در خانواده، از 
هم گسیختگی خانواده، ناسازگاریها و اختلالات خانوادگی، كمبودهای عاطفی، 
بیسوادی و ناآگاهی والدین نسبت به مسائل اجتماعی، عدم كنترل فرزندان و روشهای نامناسب تربیتی، فقر خانواده
2) دوستان: گرایش و فشار دوستان به مصرف موادمخدر، نیاز به عضویت در گروه 
3) مدرسه: شیوه های نامناسب آموزشی، بی توجهی به نیازهای دانش آموزان، فقدان مقررات جدی منع مصرف، عدم حمایت و طرد 

ج ) عوامل اجتماعی :
1) بازار مواد: قیمت مواد مخدر، فراوانی مواد 
2) نارسایی قوانین منع تولید، مصرف، خرید و فروش مواد و عدم اجرای قوانین .
3) كمبود فعالیت های جایگزین و كمبود فرهنگ استفاده از مراكز فرهنگی و هنری 
4) كمبود امكانات حمایتی، مشاوره ای و درمانی و عدم حمایت اجتماعی از افراد درمان شده 
5) توسعه صنعتی، محرومیت اقتصادی و اجتماعی
6) فقر
7) زندگی در محلات آلوده 
8) فقدان مهارتهای ارتباطی در جامعه 
9) نداشتن سیستم آموزشی مناسب و كمبود آگاهی در خصوص مهارتهای آموزشی و پرورش 
10) بیكاری و شرایط سخت کاری 
11) در دسترس بودن مواد مخدر 
12) سودآوری بالای قاچاق 
13) مهاجرت (بین شهری، داخل استانی) و تنوع قومی و وجود ملیت افغانی
14) نداشتن الگوی مناسب اجتماعی و عدم وجود فضای مناسب برای رشد فرهنگی 
15) عدم تطبیق فرد با محیط كار 
16) ضعف اجرای قوانین 
17) نگرش مثبت به اعتیاد
18) باورهای غلط در مورد مواد مخدر 
19) موقعیت خاص جغرافیایی استان 
20) نبودن اتفاق نظر مراجع تقلید در مورد مواد و عدم وجود قبح مصرف مواد 
21) غنای اقتصادی  
22) توریست پذیری و خصیصه گردشگری 
23) برخورد ناصحیح با گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر 
24) توسعه ناهماهنگ شهری با فرهنگ صحیح اجتماعی 
و از همه مهمتر عوامل خانوادگی تاثیر گذار بر گرایش به مصرف مواد مخدر بشرح زیر :
1) از هم گسیختگی خانواده 
2) بعد بالای خانوار (خانواده پرجمعیت)
3) تنش ها و مشاجرات خانوادگی 
4) بی سرپرستی و تك سرپرستی 
5) وجود فرد معتاد در خانواده 
6) معاشرت های ناسالم 
7) بیسوادی و كم سوادی والدین 
8) نداشتن فرهنگ مشاور در خانواده 
9) نداشتن آموزش های خانواده در جهت روابط زناشویی 
10) فقدان مهارتهای ارتباطی در خانواده
11) روابط ناسالم بین اعضای خانواده 
12) نداشتن آموزش های لازم در خصوص روش های صحیح تربیتی 
13) نداشتن آگاهی والدین از عوارض مصرف مواد مخدر
14) عدم كنترل صحیح فرزندان 
15) عدم آگاهی نسبت به نیازهای خانواده 
16) فقدان سیستم ارزشی صحیح در خانواده
17) نداشتن فرهنگ صحیح اجتماعی 
18) نداشتن ارتباط صحیح والدین با فرزندان
19) سوء استفاده از فرزندان جهت خرید مواد مخدر
20) استرس ) شكست در مراحل مختلف زندگی (ازدواج، مالی، تحصیلی، عشق)،  دوری از خانواده، از دست دادن نزدیكان، جنگ، ازدواج اجباری، سربازی، حوادث 
غیر مترقبه)
21) اختلالات روانی (افسردگی، بیماریهای اضطرابی، شخصیت ضد اجتماعی)  

ویژگیهای فردی   : 
بررسیهای بعمل آمده بیانگر این است که شیوع به مصرف مواد مخدر در افراد مذکر بیشتر از افراد مونث است، همچنین تجرد، بیکاری، ویژگیهای خاص شخصیتی (عدم اعتماد به نفس، كنجكاوی، روحیه لذت طلبی)  و نداشتن مهارتهای اجتماعی 
و فردی در زندگی، پائین بودن سطح سواد و تحصیلات، عدم اطلاعات از مضرات مواد و کمرنگی اعتقادات مذهبی و بیماریهای جسمی از جمله مهمترین عوامل ابتلا به مصرف مواد مخدر میباشد.
همچنین کمبودها و نواقص ذیل الاشاره به عنوان سدی در مسیر بر طرف نمودن معضل اعتیاد موجود مبباشد :
1) كمبود مراكز مشاوره 
2) كمبود افراد متخصص در زمینه اعتیاد 
3) كمبود مراكز تفریحی، فرهنگی و ورزشی 
4) كمبود مراكز پژوهشی مرتبط با اعتیاد 
5) بالا بودن هزینه استفاده از مراكز فرهنگی 
6) كمبود مراكز اشتغال زایی 
7) كمبود مراكز درمانی معتادین 
8) عدم وجود تخت جهت درمان معتادین (بستری) 
9) پایین بودن كیفیت برنامه های صدا و سیما 
10) عدم وجود سازمان مسئول در خصوص مبارزه فرهنگی با اعتیاد 
11) نداشتن سیستم ارزشیابی صحیح كلیه فعالیتهای ضد اعتیاد 
12) عدم وجود آموزش مناسب در خصوص اعتیاد در جامعه 
13) كمبود برنامه های فرهنگی و عدم كارآیی آموزش ها در زمینه فرهنگ دینی


شایعترین مواد مورد مصرف در ایران:
روزگاری ماده مصرفی اصلی معتادان تریاک بود، اما آرام آرام به سمت هروئین و کراک تغییر کرد و امروز مواد صنعتی زنگ خطر بزرگ را به صدا درآورده‌اند‌. متاسفانه بسیاری از جوانان به غلط تصور می‌کنند این مواد خطری ندارند یا اثر آنها موقت است و معتاد کننده نیستند، در حالی که این مواد بسیار خطرناکتر از مواد مخدر سنتی بوده و اثر مخرب آنها دائمی است و ترک آنها نیز به سختی ممکن است. 
الگوی مصرف مواد مخدر در ایران در حال تغییر است و گرایش نسل امروز به مصرف مواد صناعی بسیار شده است، این در حالی است که مضرات این گونه مخدر ها به مراتب بیشتر و ناگوار تر از مخدر های سنتی است. 


علل ایجاد  اعتیاد و سوء مصرف مواد
سه عامل در گرایش به موادمخدر موثر است که شامل عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی است. ضعف اخلاق، كنجكاوی، معاشرت با دوستان ناباب و نداشتن اعتماد به نفس و ... از عوامل فردى گریش افراد به مصرف مواد هستند. 
کارشناسان مواد مخدردستیابى به هیجانات دوره جوانی، تقلید از دوستان، خارج شدن از فشارهاى عصبى و روانی، فرار از مشكلات زندگی، نابسامانی های زندگی، تنهایی و شكست‏هاى اجتماعی را از انگیزه ‏هاى مصرف مواد اعتیادآور در بین افراد جامعه بویژه جوانان دانسته است.
این کارشناسان بیان داشتند: براى این كه افراد بتوانند در مواقع خطر خود را از چنگ اعتیاد دور سازند، ارتقا بخشیدن به توانایی‏هاى ایشان كاملاً ضرورى به نظر می‏رسد. افزایش مهارت‏هاى زندگى "مهارت حل مشكل، قدرت تصمیم ‏گیری، هنر دوست‏یابى و ..." از عوامل حفاظت‏ كننده فردى است كه اگر امروز آن ها را به فرزندانمان نیاموزیم فردا در غیاب ما در مقابل اصرار دوستان قدرت مقاومت نخواهند داشت. 
ایشان عوامل خانوادگى را یکی دیگر از گرایش به مواد مخدر دانسته و گفته اند: وجود پیوند و ارتباطات عمیق خانوادگى نقش به سزایى در پیشگیرى از اعتیاد دارد. اگر محیط خانواده سالم باشد کودک دارای اعتماد به‌ نفس، مهر و محبت و احساس مسئولیت می‌شود. و هر قدر این روابط به سردى سوق پیدا کند و کودک مورد توجه و حمایت قرار نگیرد آماده کجروی، ناسازگاری و ... خواهد شد که خطر اعتیاد در محیط خانواده نیز افزایش می ‏یابد. 
این کارشناسان خاطرنشان کردند: برقراری رابطه صحیح پدر و مادر با کودک سبب می‌شود که رشد شخصیت بچه سیر طبیعی داشته باشد و از انحراف و کجروی مصون بماند. 
ایشان افزودند: وجود فرد معتاد در خانواده، سهل ‏انگارى در توجه به زنگ خطرها مثل مصرف سیگار، ایجاد تنش و درگیرى بین اعضا خانواده، عدم گفت و گو پیرامون اعتیاد در خانواده، فقر مادى یا رفاه اقتصادى خانواده دیگر عوامل گرایش به مصرف مواد هستند. 
کارشناسان کاهش تقاضای مصرف ،عوامل اجتماعى را آخرین علل گرایش به موادمخدر دانسته و اظهار داشتند: نابرابری ‏هاى اجتماعى و اقتصادی، در دسترس بودن مواد، بیكاری، فقر، عدم اطلاع ‏رسانى جامع و كامل در زمینه عوارض جسمی، روحى و اجتماعى اعتیاد، وجود باورهاى نادرست اجتماعى و ضعف فرهنگ مشاوره از عوامل مهم گرایش به سوء مصرف موادمخدر به شمار می ‏روند. 


انواع مواد اعتیاد آور
مقدمه ای بر تعریف ماده مخدر
در زبان خارجی به کلیه داروهائیکه اعتیاد آور هستند ماده مخدر گفته میشود، در حالی که بسیاری از این مواد نه تنها مخدر نیستند بلکه مهیج و محرک اند.
مخدر به معنای چیزی است که ایجاد رخوت و تخدیر و سستی مینماید. همان طور که اشاره شد به بعضی از انواع داروها که اثرات دیگری غیر از ایجاد رخوت و سستی دارند زیر نام مواد مخدر طبقه بندی میگردند.و به ناچار ما هم از این غلط مصطلح پیروی کرده و هر جا نامی از مواد مخدر میبریم مقصود کلیه دارو هائیست که صرفنظر از اثرات جسمانی وابستگی روانی و مصونیت ایجاد مینماید و اعتیادآور هستند.
در گذشته برای مواد مخدر تعاریفی در نظر میگرفتند که به آنچه که امروز به نام تعریف ماده مخدر بیان میشود تفاوتهای کلی دارد.مثلا در بعضی از کتب قدیمی مقصود از مواد مخدر مشتقات تریاک است و فقط به مشتقات تریاک اعم از لابراتواری یا غیر لابراتواری به طور کلی مواد مخدر اطلاق میشود.عده ای فقط موادی را که نظارت و کنترل قانونی بر آنها اعمال میشد جزء مواد مخدر میدانستند و این موضوع بیشتر در مراجع قضائی و انتظامی معمول بوده و گروهی نیز هر داروئی را که خواب آور باشد جزء مواد مخدر میدانسته اند، تعریفی که امروز مورد توجه مراجع قضائی ، انتظامی و پزشکی است و سازمان بهداشت جهانی نیز آن را قبول دارد باعث تغییر معنا اعتیاد نیز شده است.
شرح ذیل در کتب دارو شناسی برای تعریف ماده مخدر بکار رفته است :
تعریف ماده مخدر : سازمان بهداشت جهانی ماده مخدر را چنین تعریف نموده است: 
هر ماده ای که با تاثیر روی وظایف سیستم مرکزی اعصاب قادر به ایجاد تغییرات روانی و رفتاری و جسمانی در انسان باشد ماده مخدر نامیده میشود.
تعریف فوق باعث شده که برای تعریف اعتیاد نیز مفاهیم جدید و تعابیر تازه در نظر گرفته شود که با تعاریف اعتیاد در گذشته متفاوت است، مثلا در گذشته داروئی را که قادر به ترکش نبودند اعتیاد آور و فرد مبتلا به آن را معتاد میدانستند.
انواع تقسیم بندی مواد مخدر 
برای مواد مخدر تقسیم بندیهای متعددی در نظر گرفته شده است ، که از آن جمله است تقسیم بندی بر مبنای تهیه دارو که بر مبنای آن مواد مخدر را  به دو دسته تقسیم میکنند :
دسته یکم : عبارتند از داروهائیکه از منابع طبیعی (گیاهی) به دست می آیند ، مثل : تریاک ، حشیش و ماریجوآنا
دسته دوم : داروهائیکه از منابع معدنی و صنعتی در لابراتوارها و آزمایشگاهها تهیه میشوند، مثل ؛ متادون ، لومینال ، ال اس دی و هروئین.

نوع دیگری از تقسیم بندی مواد مخدر بر مبنای نوع تاثیری است که بر روی بدن انسان دارند :
دسته یکم : داروهای مخدر،یعنی داروهائی که ایجاد رخوت و سستی مینمایند مثل تریاک.
دسته دوم : داروهای مسکن مثل مرفین.
دسته سوم : داروهای منوم(خواب آور) مثل لومینالها.
دسته چهارم : دارهای محرک مثل آمفتامین ها.
دسته پنجم : داروهای مهیج مثل کوکائین.
دسته ششم : داروهای وهم آور و خیال انگیز مثل حشیش.
دسته هفتم : داروهای زایل کننده مثل ال اس دی.
که البته این نوع تقسیم بندی هرگز نمیتواند مرز مشخصی بین داروهای مورد نظر برقرار کند،زیرا بسیاری از آنها دارای آثار و خواص مشترک هستند.موضوعات مرتبط: پزشکی , فرهنگی , خانواده و اجتماعی ,
برچسب‌ها: اعتیاد , مواد مخدر , علل گرایش به اعتیاد , علت های اعتیاد , علت گرایش جوانان به اعتیاد , راه های درمان اعتیاد , راه های پیشگیری از اعتیاد ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
manicure دوشنبه 21 فروردین 1396 01:07 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit,
but instead of that, this is wonderful blog.

An excellent read. I'll certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین مطالب